ניהול מאבקים ציבוריים

בשנים האחרונות עולה יותר ויותר הצורך לטפל בנושאים בעזרת ניהול כולל.

לצד מהלכים משפטיים יש צורך לגייס את דעת הקהל של הציבור הרחב על מנת להגיע אל מקבלי החלטות.

אם מדובר במאבק שכונתי, אזורי או ארצי גופים שונים עושים שימוש במאבקים ציבוריים על מנת לקדם אינטרס או לבלום גזירה העשויה לפגוע בציבור או בחלקו.

המאבק יכול להעשות בתקשורת, ברחוב, מול מקבלי החלטות או פקידות בכירה בעזרת כלים משפטיים או ציבוריים, בתקשורת או "מתחת לראדר"

יחד נבחר את קהלי היעד, המשפיעים ומקבלי החלטות, ונעביר להם את המסר כי חשוב להתייחס גם לעמדתנו, לשמוע אותה ולא לפגוע בנו ובזכויותינו .


הכלים שלנו